Sus » Magazin » LUMINA CĂRȚILOR » Supliment trimestrial al Ziarului Lumina realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române [IBMO, BASILICA, TRINITAS] - NR. 7-8 Contul meu  |  Continutul cosului  |  Catre casa   
Categorii
PACHETE PROMO
SFÂNTA SCRIPTURĂ
CARTE DE CULT
ACATISTE
CATEHISME
EDITURA BASILICA
EDITURA TRINITAS
PĂRINȚI ȘI SCRIITORI BISERICEȘTI
CARTE PENTRU COPII
DOGMATICĂ
LUMINA CĂRȚILOR
STATUTE ȘI REGULAMENTE
BIBLICĂ
PATRISTICĂ
LITURGICĂ
MANUALE ȘI DICȚIONARE
ENCICLOPEDII ȘI ALBUME
SPIRITUALITATE
PREDICI
CARTE DE MUZICĂ BISERICEASCĂ
SLUJIRE PASTORALĂ
REVISTE CENTRALE BISERICEȘTI->
VARIA
PRODUSE MEDIA
VOLUME EPUIZATE
Autori
Cautare rapida
 
Folositi cuvintele cheie pentru a cauta.
Cautare avansata
Informatii
Ajutor
Confidentialitate
Contact
Supliment trimestrial al Ziarului Lumina realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române [IBMO, BASILICA, TRINITAS] - NR. 7-8 0,00 Lei

Suplimentul Lumina cărților, nr. 7-8, mai 2017

al Ziarului Lumina

 

Nr. 7-8, mai 2017, al Suplimentului Lumina cărților a fost difuzat împreună cu ediția națională a cotidianului Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, în data de 26 mai 2017.

Editorialul publicat în pagina 1 a suplimentului este intitulat „Cuvânt și Icoană”, fiind dedicat Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești în Patriarhia Română.

„Întrupându-Se, Cuvântul deschide cale reprezentării Sale în icoană [înainte, până să Se întrupeze, putând fi doar reflectat simbolic]. În icoană nu se face văzut cerescul în sine, dumnezeiescul nu devine nicidecum vizibil. Ci ea înfățișează ipostasul concret al lui Hristos, Care Și-a asumat temporalul, finitudinea, Care a coborât ca Om printre oameni, manifestându-Se în moduri imediat perceptibile, în circumstanțe particulare, prin cuvinte și gesturi concrete. Astfel, Sfântul Teodor Studitul afirmă că în icoană e reprezentat Cuvântul Care Se dezvăluie, Care dă mărturie despre Adevăr [despre Sine Însuși], în calitate de Om anumit, singularizat. O distincție însă se păstrează: «Prototipul și icoana sunt una prin asemănarea Ipostasului, dar două prin natura lor, nu ca un singur lucru divizat prin două asemănări, încât în rest să nu aibă nicio comuniune și relație între ele, nici așa cum unul și același lucru este chemat cu două nume, încât o dată prototipul să fie numit icoană, iar altădată icoana prototip. Căci întotdeauna prototipul se numește prototip și icoana icoană, neprefăcându-se nicicând una în alta. Și așa stând lucrurile și fiind două la număr, există o unică asemănare în amândouă și un unic apelativ [al lor] după asemănare […]. Iar dacă aceasta e așa, urmează că există o unică închinare a icoanei lui Hristos și a lui Hristos, prototipul ei.»” (din pagina 1 a Suplimentului)

Principalele rubrici ale suplimentului vizează noutățile [p. 2] și recomandările editoriale [pp. 2-3], prezentarea colecțiilor de carte teologică și patristică [p. 3], cărțile de cult și literatura pentru copii [p. 4] publicate de Editurile Patriarhiei Române.

Între recomandările editoriale propuse cititorilor se numără volumul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Evanghelia slavei lui Hristos. Predici la Duminicile de peste an [Ed. BASILICA, 2016, 512p.].

„Prima recomandare editorială din acest nou număr al suplimentului Lumina cărților privește un volum de predici, publicat de Editura BASILICA într-o elegantă ediție, care poartă semnătura și binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Volumul reunește cele 56 de predici la Duminicile de peste an, sub titlul, cu origini pauline, Evanghelia slavei lui Hristos [cf. 2 Corinteni 4, 4]. Inițial, predicile au fost publicate de către autor în Ziarul Lumina al Patriarhiei Române, în prezentul volum ele fiind revăzute, completate, precedate de textul pericopelor evanghelice și însoțite de icoanele duminicale, realizate în atelierele noastre de pictură bisericească. «Ele reprezintă omilii sau tâlcuiri la textele Evangheliilor din Duminicile de peste an, uneori presărate cu îndemnuri pastorale inspirate din scrierile Sfinților Părinți, astfel încât și oamenii mai simpli să înțeleagă că participarea tuturor credincioșilor în viața Bisericii reprezintă un mare câștig pentru viața lor spirituală, iar slujitorii Bisericii să primească o încurajare și un ajutor în lucrarea lor pastorală, cultural-misionară și social-filantropică. [p. 10]»” (din pagina 2 a Suplimentului)

O altă recomandare editorială o reprezintă volumul retipărit recent cu titlul Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist [Ed. IBMO, 2007, 800p.].

„În Anul comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Editura IBMO a retipărit volumul Martiri pentru Hristos, din România, în perioada regimului comunist, apărut în anul 2007, la aceeași editură, cu binecuvântarea vrednicului de pioasă amintire și pomenire Teoctist Patriarhul. Volumul cuprinde relatări și date referitoare la martiri creștini din închisorile comuniste românești. Este vorba de oameni pe care, pentru credința lor în Hristos, regimul politic ateu al vremii i-a persecutat, torturat și ucis. Majoritatea lor aparține Bisericii Ortodoxe Române, însă cartea include și pagini ce păstrează memoria jertfelor unor mărturisitori creștini romano-catolici sau protestanți. Încât, dincolo de culte proprii sau de tradiții particulare, aparte, sute de mucenici ai lui Hristos (episcopi, preoți, teologi, militari, ingineri, agricultori, monahi, juriști, oameni de știință, comercianți ș.a.) se regăsesc aici, amintiți laolaltă, cu viețile lor și cu momentele trecerii lor în veșnicie.” (din pagina 2 a Suplimentului)

Din categoria lucrărilor dedicate Anului omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești în Patriarhia Română, Editurile Patriarhiei Române recomandă lucrarea în două volume intitulată Învățătura despre Sfintele Icoane reflectată în teologia ortodoxă românească [Ed. BASILICA, 2017, vol. 1 – 496pp., vol. 2 – 464pp.].

„Anul acesta se împlinesc 1230 de ani de la Sinodul al VII-lea Ecumenic (787), de aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât declararea anului 2017 ca An omagial al sfintelor icoane, al iconarilor și al pictorilor bisericești în Patriarhia Română. În acest context omagial, Editura BASILICA a Patriarhiei Române a publicat două volume de studii și articole cu titlul general Învățătura despre Sfintele Icoane reflectată în teologia ortodoxă românească, contribuind astfel la «reafirmarea importanței cinstirii sfintelor icoane, ca mijloace de mărturisire a credinței ortodoxe în Întruparea Fiului lui Dumnezeu și ca ferestre spre Împărăția cerurilor, evidențierea rolului liturgic și catehetic al sfintelor icoane în viața Bisericii, punerea în lumină a importanței lucrării pictorilor de icoane și de biserici pentru misiunea Bisericii, promovarea tradiției în dezvoltarea școlii iconografice românești, precum și la sublinierea importanței sfintelor icoane în mentalul colectiv al poporului român». În paginile celor două volume sunt reunite studii semnate de mari profesori de teologie dintre care amintim: Pr. D. Stăniloae, Pr. E. Braniște, Pr. I. Rămureanu, Pr. D. Fecioru ș.a.” (din pagina 3 a Suplimentului)

Ultima recomandare editorială o constituie volumul Ești ceea ce trăiești. Câteva date recente din neuroștiințe și experiențele duhovnicești, autor Diac. Adrian Sorin Mihalache, colecția Media Christiana, seria Lumina [Ed. TRINITAS, 2017, 304pp.].

„Editura TRINITAS a Patriarhiei Române a îmbogățit recent colecția Media Christiana, seria Lumina cu un volum ce constituie un eveniment editorial inedit în spațiul cultural românesc, întrucât în paginile lui este pentru prima dată creionată o paralelă între cercetările din domeniul neuroștiințelor și învățăturile părinților filocalici. Lucrarea este intitulată Ești ceea ce trăiești. Câteva date recente din neuroștiințe și experiențele duhovnicești ale Filocaliei și îl are ca autor pe Părintele Diacon Adrian Sorin Mihalache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă «Dumitru Stăniloae» din Iași. Volumul ne oferă date recente și rafinate de ordin științific, privind înțelegerea modului în care creierul omenesc și mintea omenească sunt structurate și în care își exercită influențele. În prezentarea acestor date științifice, pe care le analizează atent, autorul se raportează constant și în mod original la teologia patristică, a cărei perpetuă actualitate este astfel încă o dată dovedită, fapt care îl face pe autor să afirme că: «neuroștiințele au devenit […] unul dintre avocații cei mai convingători ai vieții spirituale, consolidând deschiderea științei față de filosofie și teologie» [p. 17].” (din pagina 3 a Suplimentului)

 

Dintre Colecțiile de carte teologică și patristică publicate sub egida Editurilor Patriarhiei Române Suplimentul Lumina cărților prezintă în pagina 3 seria de autor semnată de Preafericitul Părinte Patriarh DANIEL cu titlul Lucrarea Bisericii în societate, care conține cuvântările și mesajele rostite sau comunicate de Preafericirea Sa cu diferite prilejuri, actele de sfințire ale diferitelor locașuri de cult sau centre social-culturale, pastoralele sinodale și patriarhale, scrisorile irenice transmise cu ocazia Sărbătorilor Învierii și Nașterii Domnului, prefețele unor cărți ș.a. Până în prezent au apărut: 2008: Misiune pentru mântuire; 2009: Libertate pentru comuniune; 2010: Credință pentru fapte bune; 2011: Lumina Botezului şi bucuria Familiei; 2012: Semne de speranță în vreme de suferință; 2013: Comuniune şi înnoire misionară; 2014: Iubirea Jertfelnică – Lumină a Învierii; 2015: Misiunea parohiei şi a mănăstirii azi; 2016: Bucuria comuniunii și dinamica misiunii creștine.

Cea de-a doua colecție prezentată se intitulează Cursuri, manuale și tratate de Teologie, în care au apărut: Apologetica Ortodoxă; Pr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Compendiu; Pr. Ene Braniște, Liturgica generală cu noţiuni de artă bisericească, arhitectură și pictură creștină; Pr. Vasile Gordon [coord.], Pr. Ioan Ivan, Pr. Nicușor Beldiman, Omiletica; Arhid. Constantin Voicu, Pr. Lucian-Dumitru Colda, Patrologie; Pr. Ene Branişte, Liturgica specială și Pr. Nicolae Achimescu, Istoria şi Filosofia Religiilor. Religii ale Lumii Antice; Teologia Dogmatică Ortodoxă [vol. 1], manual pentru Facultățile de Teologie Ortodoxă, coord. Pr. prof. dr. Ștefan Buchiu.

O altă colecție importantă se intitulează Media Christiana cu seriile Lumina, TRINITAS TV și Radio TRINITAS fiind publicată, din 2012, de Ed. TRINITAS în colaborare cu Centrul de Presă BASILICA. Dintre volumele apărute se menționează: Dialoguri ortodoxe la început de mileniu. Interviuri cu ierarhi ortodocși; Pr. Nicolae Achimescu, Universul religios în care trăim și Religie, modernitate şi postmodernitate; Pr. Nicolae D. Necula, Tradiție şi înnoire în slujirea liturgică [ed. a II-a, 2 vol.]; † Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Chipuri de ieri şi de azi în rama veșniciei; Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie. Întrebări și răspunsuri liturgice; Lidia Popiţa Stoicescu, Vino, Doamne...! Meditații în lumină lină [CD inclus]; Credinţă şi cultură azi. Dialoguri TRINITAS TV; Dumitru Manolache, Lumea din cuvinte. Reportaje publicate în Ziarul Lumina; Dă sânge şi ia Duh! Interviuri cu duhovnici ortodocşi; Nicu Gavriluţă, Nicolae Dima, Sorin Mihalache, Religie şi violenţă în Europa seculară; Să cultivăm recunoștința! Interviuri TRINITAS TV ș.a.

În pagina 4 sunt prezentate noile cărți de cult apărute sub egida Editurilor Patriarhiei Române amintind aici: Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie – ediție omagială [2016, cu miniaturi din Tetraevanghelele ștefaniene, sec. XV], Panihida [2016], Acatistier [2016], Aghiasmatar [2016], precum și o serie de Slujbe de pomenire precum: Slujba Sf. Cuv. Sila, Paisie și Natan, de la Sihăstria Putnei; Slujba Sf. Cuv. Rafael și Partenie de la Agapia Veche; Slujba Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; Slujba Sf. Cuv. Iosif și Chiriac de la Bisericani; Slujba Sf. Cuv. Ioan Casian și Gherman, din Dobrogea; Slujba Sf. Cuv. Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu; Slujba Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Slujba Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor [pe notație psaltică]; Slujba Sf. Ier. Iacob Putneanul, Mitropolitul Moldovei; Slujba Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeț; Slujba Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Slujba Sf. Ier. Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Slujba Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei, și Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului; Slujba Sf. Ier. Bretanion, Episcopul Tomisului; Slujba Sf. Ier. Teotim, Episcopul Tomisului; Slujba Sf. Ier. Antim Ivireanul; Slujba Parastasului pentru Eroi; Slujba Logodnei și Cununiei.

Literatura pentru copii a fost îmbogățită cu noi titluri dintre care: Ani-Eliza Busuioc, Ne jucăm și despre Dumnezeu aflăm; M.-V. Șerbănescu și C. Ionescu-Berechet, Bucuria darurilor – La joie des présents (carte de colorat); A.-E. Busuioc și C. Ionescu-Berechet, Sfântul Nicolae – bucuria copiilor (carte de colorat); Ani-Eliza Busuioc, Jurnal de călătorie la Sfânta Liturghie; Sinaxarul Sfinților români pentru copii; Sfântul cu gură de aur [text Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații Ani-Eliza Busuioc]; Floarea darurilor [selecție de text și adaptare pentru copii de Narcisa-Mihaela Câdă]; Coborât-au pe pământ Dumnezeu și Petru Sfânt [de Ana Pascu]; Năpârstoc, hai la joc! [text Ani-Eliza Busuioc]; Viața și învățăturile Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul [text Narcisa-Mihaela Câdă, ilustrații Ioan Mihăescu].

Prezentul număr al Suplimentului se încheie cu informații legate de Salonul Internațional de Carte BOOKFEST – 2017 [Romexpo, 24-28 mai 2017], unde sunt prezente, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, și Editurile Patriarhiei Române.

Suplimentul trimestrial Lumina cărților al Ziarului Lumina este realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române [Ed. IBMO, BASILICA, TRINITAS].
Comunicat de presa


Comunicat de presa


Comunicat de presa


Comunicat de presa

Comentarii
Informatii despre autor
- Alte carti...
Cosul de comparaturi
..este gol!
Noutati
Resedinta Patriarhala : istorie si arta
Resedinta Patriarhala : istorie si arta
240,00 Lei
Anunta un prieten
 
Anunta un cunoscut despre aceast produs.
Notificari
NotificariAnunta-ma de modificari la Supliment trimestrial al Ziarului Lumina realizat în colaborare cu Editurile Patriarhiei Române [IBMO, BASILICA, TRINITAS] - NR. 7-8
Moneda